Vlhora congres

VLHORA stelde haar mermorandum "Goed moet geweldig worden" voor in het Vlaams parlement.